Drukuj

Obowiązki i zadania Zarządu DIAK

Posted in Wydarzenia

Obowiązki Diecezjalnego Asystenta Kościelnego

i członków Zarządu

Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej

 

Ks. Artur Barański  - diecezjalny Asystent Kościelny

 1. Zapewnia łączność Akcji Katolickiej z Biskupami i hierarchią kościelną
 2. Dba o właściwą formację członków AK - opracowuje programy i przeprowadza rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki
 3. Zwołuje zebrania Parafialnych Asystentów Kościelnych
 4. Dba o czystość doktryny wiary i moralności w Akcji Katolickiej
p. Andrzej Darowski - prezes DIAK
 1. Reprezentuje DIAK na zewnątrz
 2. Jest członkiem Rady KIAK.
 3. Odpowiada za współpracę organów DIAK z Diecezjalnym Asystentem Kościelnym
 4. Określa zakres obowiązków członków Zarządu nie objęte Regulaminem
 5. Nadzoruje pracę sekretariatu DIAK
 6. Reprezentuje DIAK w sprawach finansowych zgodnie z przepisami statutu
 7. Sprawuje bieżący nadzór nad finansami DIAK
 8. Odpowiada za stronę organizacyjną zebrań organów DIAK
 9. Przedstawia sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej; Biskupowi Diecezjalnemu, Radzie DIAK oraz Zarządowi Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

 p. Bożena Kapuściak - wiceprezes DIAK ds. organizacyjnych

 1. Zastępuje Prezesa w czasie jego nieobecności
 2. Kontroluje wykonanie uchwał Rady i Zarządu DIAK
 3. Sporządza projekt rocznego sprawozdania z działalności DIAK przy udziale członków Zarządu
 4. Odpowiada za kontakty Zarządu DIAK z mediami – rzecznik prasowy
 5. Koordynuje pracę POAK-ów w rejonie Tarnobrzeg (organizuje rejonowe; rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki)
 6. Organizuje akcje promocyjne AK
 7. Organizuje współpracę DIAK z podmiotami zajmującymi się procesami katolickiego wychowania

 p. Barbara Brzeska - wiceprezes DIAK ds. formacyjnych

 1. Współorganizuje pomoc dla POAK-ów.
 2. Odpowiada za współpracę z innymi stowarzyszeniami i ruchami katolickimi na terenie diecezji.
 3. Diecezjalny koordynator „Dnia Papieskiego”.
 4. Organizuje eliminacje diecezjalne Konkursu Pieśni Patriotycznej we Włostowie.
 5. Koordynuje pracę POAK-ów w rejonie  Opatów (organizuje rejonowe rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki).
 6. Organizuje akcje promocyjne AK w rejonie.
 7. Organizuje współpracę DIAK z podmiotami zajmującymi się procesami katolickiego wychowania

p. Teresa Kwiatkowska - skarbnik DIAK

 1. Odpowiada za załatwianie spraw formalno-prawnych związanych z działalnością gospodarczą DIAK, oraz udziela pomocy w tym zakresie POAK
 2. Prowadzi dokumentację finansową i gospodarczą DIAK
 3. Odpowiada wraz z Prezesem za działalność finansową i gospodarczą DIAK
 4. Sprawuje nadzór nad majątkiem DIAK
 5. Przygotowuje roczny preliminarz budżetowy i bilans roczny DIAK

 

p. Maria Kasak - sekretarz DIAK

 1. Organizuje pracę sekretariatu
 2. Prowadzi księgę protokołów zebrań, uchwał Zarządu
 3. Odpowiada za przygotowanie i rozesłanie dokumentów, uchwał Zarządu i Rady DIAK
 4. Utrzymuje kontakt z sekretarzami i prezesami POAK-ów odnośnie spraw bieżących
 5. Prowadzi ewidencję oddziałów i członków DIAK
 6. Prowadzi bieżące sprawy DIAK       

p. Janusz Gierada - członek zarządu DIAK

 1. Koordynuje pracę POAK w rejonie Ruszków, Staszów (organizuje rejonowe; rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki)
 2. Organizuje akcje promocyjne AK w rejonie
 3. Organizuje współpracę DIAK z podmiotami zajmującymi się procesami katolickiego wychowania
 4. Odpowiada za poczet sztandarowy

p. Sylwia Król - członek zarządu DIAK

 1. Koordynuje pracę POAK w rejonie Ostrowiec Świętokrzyski, Ćmielów (organizuje rejonowe; rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki).
 2. Organizuje akcje promocyjne AK w rejonie.
 3. Organizuje współpracę DIAK z podmiotami zajmującymi się procesami katolickiego wychowania.
 4. Czuwa nad stroną internetową DIAK.

p. Anna Pobrotyn-Różalska - członek zarządu DIAK

 1. Koordynuje pracę POAK w rejonie Sandomierz, Janów Lubelski (organizuje rejonowe; rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki).
 2. Organizuje akcje promocyjne AK w rejonie.
 3. Organizuje współpracę DIAK z podmiotami zajmującymi się procesami katolickiego wychowania.
 4. Przygotowuje dekoracje, plakaty na imprezy okolicznościowe w diecezji.
 5. Współorganizuje eliminacje diecezjalne Konkursu Pieśni Patriotycznej.

p. Elżbieta Wójcik - członek zarządu DIAK

1. Koordynuje pracę POAK w rejonie Stalowa Wola, Rudnik, Jeżowe  (organizuje

    rejonowe; rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki).

 1. Organizuje akcje promocyjne AK w rejonie.
 2.  Organizuje współpracę DIAK z podmiotami zajmującymi się procesami katolickiego wychowania.
 3. Przygotowuje dekoracje, plakaty na imprezy okolicznościowe w diecezji

p. Krzysztof Pawlik - delegat do KIAK

1.  Jest członkiem Rady KIAK, uczestniczy w pracach KIAK,

2.  Koordynuje pracę POAK-ów w rejonie Baranów Sandomierski, Ślęzaki, Nowa Dęba

     (organizuje rejonowe; rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki).

Warte uwagi!

Hospicjum im. Jana Pawła II Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej Diecezjia Sandomierska KSM Diecezji Sandomierskiej Nasz Włostów Akcja Katolicka Polska