Drukuj

Zaproszenie na Zebranie Rady DIAK

Posted in Wydarzenia

Szanowni
Prezes i Członkowie Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Niniejszym pragnę zaprosić Szanownych Państwa na zebranie Rady DIAK, które
odbędzie się we Włostowie w dniu 10. października 2020 roku (sobota) o godz.10.00.

Porządek Rady DIAK:


I. godz. 10.00 – Piesza pielgrzymka z Włostowa do Karwowa, do cudownego
źródełka bł. Wincentego Kadłubka,

II. godz. 12.00 – Karwów – Msza św. koncelebrowana w kaplicy przy źródełku bł.
Wincentego.

III. Obrady Rady DIAK w sali przy kościele we Włostowie:
1. Otwarcie obrad:
- wybór prezydium posiedzenia i przekazanie prowadzenia obrad
wybranemu przewodniczącemu – prezes DIAK p. Andrzej Darowski.
- ustalenie i przyjęcie porządku obrad Rady DIAK – przewodniczący
obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady DIAK i wręczenie
nominacji nowym prezesom POAK-ów - prezes DIAK p. A. Darowski.
3. Omówienie sytuacji finansowej DIAK i POAK-ów – skarbnik p. Teresa
Kwiatkowska.
4. Sprawy różne, pytania i dyskusja.
5. Błogosławieństwo na zakończenie obrad – ks. Artur Barański

Andrzej Darowski
Prezes Zarządu DIAK

Warte uwagi!

Hospicjum im. Jana Pawła II Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej Diecezjia Sandomierska KSM Diecezji Sandomierskiej Nasz Włostów Akcja Katolicka Polska