Drukuj

I spotkanie Rady DIAK

Posted in Wydarzenia

Spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

 

W sobotę 9 lutego w Sandomierzu odbyło się spotkanie Rady DIAK. Wzięli w nim udział Prezesi parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej. Pierwsza część tego spotkania miała miejsce w kaplicy katedry sandomierskiej, gdzie zebrani członkowie AK uczestniczyli w nabożeństwie do Serca Jezusowego, zawierzając cały rok działań i modlitw - samemu Chrystusowi. Obrady Rady DIAK miały miejsce w Sali Malinowej Domu Katolickiego. Pierwszym akcentem obrad było wręczenie nominacji prezesowi DIAK panu Andrzejowi Darowskiemu, jak również prezesom POAK, którym skończyły się kadencje. Następnie: zostały przedstawione sprawozdania roczne z działalności DIAK jak i POAK; udzielono absolutorium Zarządowi DAIK; krajowy delegat naszej diecezji zdał relację ze spotkania Rady KIAK, które miało miejsce 2 lutego w Warszawie; omówiono Kierunki Działania AK na rok 2019; zapoznano się z pełnym kalendarium na rok 2019; omówiono nowe inicjatywy AK i nowe wydarzenia o charakterze diecezjalnym jak i parafialnym; Pani Prezes POAK w Chmielowie zaprosiła wszystkich na Wielkopostny Dzień Skupienia, który odbędzie się 9 marca br. a w sprawach różnych przedstawione zasady eliminacji do Diecezjalnego Konkursu Pieśni Patriotycznych, z którego laureat będzie reprezentował AK naszej diecezji na Krajowym Konkursie Pieśni Patriotycznej organizowanym przez KIAK, który odbędzie się w październiku na zamku w Warszawie. Całe spotkanie skończyło się modlitwą i błogosławieństwem.


Warte uwagi!

Hospicjum im. Jana Pawła II Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej Diecezjia Sandomierska KSM Diecezji Sandomierskiej Nasz Włostów Akcja Katolicka Polska