Drukuj

Zaproszenie na RADĘ DIAK

Posted in Wydarzenia

  Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

 

ul. Katedralna 1, 27-600  Sandomierz

 tel./fax  (0 – 15) 644-57-33

 

Sandomierz, dnia 10 stycznia 2019 roku

 

Szanowni

Prezes i Członkowie Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

  

Niniejszym pragnę zaprosić Szanownych Państwa na zebranie Rady DIAK, które odbędzie się w Domu Katolickim w Sandomierzu w dniu  09. lutego 2019roku (sobota) o godz.9.30.

Porządek Rady DIAK:


 I. godz. 9.30  - Nabożeństwo Liturgiczne  w kaplicy Najświętszego Sakramentu w  sandomierskiej katedrze – ks. Artur Barański.

II. godz. 10.00:


1. Otwarcie obrad Rady DIAK:

 • - wybór prezydium posiedzenia i przekazanie prowadzenia obrad wybranemu przewodniczącemu – prezes DIAK p. Andrzej Darowski.
 • - ustalenie  i przyjęcie porządku obrad Rady DIAK oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady – przewodniczący obrad.
 1. Wręczenie nominacji nowym prezesom POAK-ów - prezes DIAK p. A. Darowski.
 2. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2018 i informacja o działaniach Zarządu DIAK – wiceprezes DIAK p. Bożena Kapuściak.
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018  i preliminarza budżetowego na rok 2019 - skarbnik DIAK p. Teresa Kwiatkowska,
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - przewodnicząca KR p. Barbara Ćmiel.
 5. Udzielenie absolutorium  Zarządowi DIAK.
 6. Dyskusja o problemach finansowych, zatwierdzenie rozliczenia finansowego za rok 2018 i preliminarza budżetowego na rok 2019 – przewodniczący obrad.
 7. Przedstawienie Kalendarium działań na rok 2018/2019 – ks. Artur Barański,
 8. Omówienie kierunków działania Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej w roku 2019 w świetle obowiązującego hasła „W mocy Bożego Ducha”,” – ks. Artur Barański.
 9. Sprawy różne, pytania i dyskusja.
 10. Błogosławieństwo na zakończenie obrad – ks. Artur Barański.
Andrzej Darowski                                     
 

Warte uwagi!

Hospicjum im. Jana Pawła II Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej Diecezjia Sandomierska KSM Diecezji Sandomierskiej Nasz Włostów Akcja Katolicka Polska