Drukuj

AK RUDNIK - STALOWA WOLA

Posted in Wydarzenia

  W niedzielę, 5 maja br, w bazylice pw. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli, Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe „Rudnickie Orlęta” z organizowało uroczystość związaną z 72 rocznicą powstania młodzieżowej antykomunistycznej organizacji konspiracyjnej „Orlęta” oraz uczczono młodzież działającą w konspiracji po drugiej wojnie światowej. Patronat nad uroczystością objął prezes instytutu IPN Jarosław Szarek, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Starosta Powiatu Niżańskiego Robert Bednarz. O godz. 11.30 rozpoczął się wykład „Przyczyny i zasięg konspiracji młodzieżowej w Polsce w latach 1944–1956”, który wygłosił dr Bogusław Wójcik z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie.

            W czasie Mszy Świętej była obecna Solidarność ze sztandarem oraz Akcja Katolicka. Chciałabym w tym momencie zaznaczyć ze zastępca Komendanta Orląt Lesław Popowicz oraz członek Tadeusz Lustig, byli członka mi Akcji Katolickiej i na jednych zebrań poprosili o utworzenie Stowarzyszenia ich imieniem, tak też się stało w 1999 roku założyła komitet założycielski, a styczniu 2019 roku powstało Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe „Rudnickie Orlęta”

              Mszę św. z udziałem rodzin „Orląt” odprawił bp Edward Frankowski, . Pod koniec Mszy odbył się krótki program słowno- muzyczny. Po koniec Mszy Świętej zabrał głos Prezes PIN-u w Polsce dr Jarosław Szarek.   W tym dniu  złożono wieńce przy tablicy poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce oraz pod pomnikiem Jana Pawła II i modlono się m.ni. za twórców Konstytucji 3 Maja

            Uroczystościom towarzyszy od 25 kwietnia wystawa „ZAPOMNIANE OGNIWO”,, dotyczy ona Konspiracji młodzieżowej na ziemiach polskich 1944–56”, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Będzie ona prezentowana do 13 maja w kościele Matki Bożej Królowej Polski

            Od 14 do 27 maja wystawa „Zapomniane ogniwo…” będzie prezentowana w Nisku, w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Tysiąclecia 24, następnie w zespole szkół Centrum w Jeżowem. Stowarzyszenie „Rudnickie Orlęta” dziękuje za pomoc Staroście Niżańskiemu Robertowi Bednarzowi, Prezydentowi Miasta Lucjuszowi Nadbereźnemu za wsparcie. Chciałabym również podziękować państwu Halinie i Stanisławowi Szydełko- właścicielom firmy PATKAR za przewiezienie wystawy oraz za pomoc w jej ustawianiu. Dziękuje także spółdzielczemu Domu Kultury w Stalowej Woli, zespołowi Szkół przy ul. Tysiąclecia w Nisku, Centrum Kultury Sokół w Nisku za wypożyczenie sztalug oraz jeszcze dwie sztalugi ze szkoły podstawowej nr 2 w Rudniku

W tej chwili można jeszcze obejrzeć wystawę w stalowej woli którą można oglądać do 13 maja

W uroczystości brali udział

 

            Wykład przygotował dr Bogusław Wójcik pracownik IPN z Rzeszowa, zamieszkały w Tarnowie.

Obecni byli m.in.

-  Ks. Biskup Edward Frankowski,  Prezes IPE-_nu w Polsce dr Jarosław Szarek

Posłowie RP

Halinę Szydełko,  Mieczysława Miazga, Jerzy Paula   Przedstawiciele urzędu wojewódzkiego,  Solidarność ze Stalowej Woli ze Sztandarem ,  Akcja Katolicka ze Sztandarem

Dariusz Bździkot -Kierownika Oddziału Jakości i Zarządzania Edukacją w Tarnobrzegu.

Arkadiusz Opoń- zastępca Dyrektora Wydziału Podkarpackiego. Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego

Stowarzyszenie Stalowi Patrioci, przedstawiciele Radio Maryja z Niska, wspólnota Ojca Pio z Niska

Zarząd Fundacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Wiersze pod koniec Mszy Świętej recytowała młodzież działająca przy Stowarzyszeniu Rudnickich Orląt Maria Michałkiewicz, Jarosław Michałkiewicz psalmy spiewała.. Maria /


Warte uwagi!

Hospicjum im. Jana Pawła II Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej Diecezjia Sandomierska KSM Diecezji Sandomierskiej Nasz Włostów Akcja Katolicka Polska