Drukuj

ZAPROSZENIE NA RADĘ DIAK

Posted in Wydarzenia

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

 

ul. Katedralna 1, 27-600  Sandomierz

 tel./fax  (0 – 15) 644-57-33

 

Sandomierz, dnia 11 kwietnia 2019 roku

 

 

 

Szanowni

Prezes i Członkowie Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

 

 

Niniejszym pragnę zaprosić Szanownych Państwa na zebranie Rady DIAK, które odbędzie się w Domu Katolickim w Sandomierzu w dniu  

25. maja 2019roku (sobota) o godz.10.00.

 

Porządek obrad Rady DIAK:

1. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania – ks. Artur Barański.

2. Otwarcie obrad Rady DIAK:

-         powitanie, wybór prezydium posiedzenia i przekazanie prowadzenia obrad wybranemu przewodniczącemu – prezes DIAK p. Andrzej Darowski.

-    ustalenie  i przyjęcie porządku obrad Rady DIAK oraz

     zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady

     – przewodniczący obrad.

  1. Wręczenie nominacji nowym prezesom POAK-ów - prezes DIAK p. A. Darowski.
  2. Informacja o działaniach DIAK miedzy Radami – wiceprezes DIAK p. Bożena Kapuściak.
  3. W związku z końcem kadencji Zarządu DIAK, podziękowanie członkom Zarządu za dotychczasową pracę – ks. Artur Barański i prezes DIAK.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i wybory składu nowego Zarządu DIAK.
  5. Informacja o finansach POAK-ów i DIAK-u - skarbnik DIAK p. Teresa Kwiatkowska,
  6. Omówienie organizacji obchodów 20-tej rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Sandomierzu - 9. czerwca 2019r.
  7. Omówienie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej i nocnego czuwania Akcji Katolickiej na Jasnej Górze - 7-8. czerwca 2019r.
  8. Sprawy różne.

 

Andrzej Darowski   

                                                                   

 Prezes Zarządu DIAK

Warte uwagi!

Hospicjum im. Jana Pawła II Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej Diecezjia Sandomierska KSM Diecezji Sandomierskiej Nasz Włostów Akcja Katolicka Polska