Drukuj

Nocne czuwanie na Jasnej Górze

Posted in Wydarzenia

Akcja Katolicka na Jasnej Górze 7-8. czerwca 2019r.

Apel Jasnogórski 7. czerwca, w przeddzień 24. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę, poprowadził biskup Mirosław Milewski – Asystent Krajowy Akcji Katolickiej. Mówił w swoim rozważaniu: „Chcemy raz jeszcze zawierzyć tobie Matko, wszystkie sprawy Akcji Katolickiej, która od ćwierć wieku próbuje odpowiadać na wyzwania czasu. Czerwcowe dni tego roku są wypełnione modlitwą i refleksją nad dziedzictwem pierwszej pielgrzymki do Polski, którą odbył czterdzieści lat temu w 1979 r. największy z rodu Polaków, św. Jan Paweł II”. Rozważania biskupa Mirosława Milewskiego zawierały istotne pytania o kondycję polskich, katolickich sumień oraz wierność w wypełnianiu obietnic testamentu pozostawionego nam przez św. Jana Pawła II oraz w jaki sposób zagospodarowaliśmy „kapitał z pamiętnej pielgrzymki z 1979 roku?”. Asystent krajowy zaznaczył również, że w dobie wyśmiewania i profanowania wizerunku Maryi, przed Obliczem Królowej Polski zgromadzili się uczestnicy 24 Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej, której patronem jest święty papież Polak”, by w tym miejscu uczyć się chronić wizerunek Maryi, a jej jasnogórskie dziedzictwo przekazywać następnym pokoleniom.

„Proszę Cię Maryjo za Akcją Katolicką za wszystkie jej dzieła”, modlił się biskup Milewski. Zawierzając Maryi, wszystkie płaszczyzny apostolskiego zaangażowania Akcji Katolickiej, służącej ćwierć wieku Bogu i Ojczyźnie, swoje rozważania zakończył słowami: „Matko Jasnogórska, wspieraj i chroń nas”.

W Apelu Jasnogórskim uczestniczyli przedstawiciele zarządu krajowego z prezes Urszulą Furtak, asystenci Diecezjalnych Instytutów wraz prezesami, przedstawiciele Akcji Katolickiej z Londynu, parlamentarzyści z poseł Haliną Szydełko oraz przybyli na Jasną Górę członkowie Akcji Katolickiej.

Po Apelu członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej podjęli nocne czuwanie przed Cudowny Obrazem Jasnogórskiej Pani. Czuwanie przygotowali i prowadzili już po raz 12. członkowie Akcji Katolickiej  z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie pod przewodnictwem Asystenta Parafialnego AK, proboszcza ks. prał. Eugeniusza Nycza.  W czuwaniu uczestniczyło ok. 300.  pielgrzymów z parafii w Baranowie Sandomierskim, Nowej Dębie, Trześni, Ślęzaków, Tarnobrzega, Chmielowa, Gierczyc, Skopania, Gorzyc i innych uczestników pielgrzymki AK. Program czuwania nawiązywał do 40. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Polsce, 20. rocznicy jego wizyty w Sandomierzu i 200. lecia naszej diecezji. Czuwanie uświetniał chór z parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Nowej Dębie. Wspólna modlitwa zakończyła się o godz. 3.30 pieśniami „O wielka Matko Boga i człowieka” i „Błogosław Matko naszej polskiej ziemi”.                                                                                      Maria- sekretarz DIAK

Warte uwagi!

Hospicjum im. Jana Pawła II Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej Diecezjia Sandomierska KSM Diecezji Sandomierskiej Nasz Włostów Akcja Katolicka Polska