Drukuj

Sandomierz - Rada DIA

Posted in Wydarzenia

KSPOTKANIE RADY DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ

 

            25 maja w Sandomierzu odbyło się nadzwyczajne spotkanie Rady DIAK. W związku z kończącą się kadencją Zarządu DIAK, głównym celem spotkania był wybór nowego na kolejne cztery lata działalności Akcji Katolickiej w naszej diecezji.                                              
Po wspólnej modlitwie, prezes Andrzej Darowski jak również Asystent Kościelny DIAK podziękowali zarządowi za piękną pracę na rzecz Kościoła sandomierskiego, za wiele dobrych inicjatyw i chęć działania i bycia odpowiedzialnym za dobre funkcjonowanie AK przez ostatnie cztery lata posługi. Następnie przystąpiono do wyboru nowych kandydatów i głosowania. Do nowego zarządu, który będzie pracował w latach 2019 do 2022 zostali wybrani: Barbara Brzeska – POAK Włostów, Bożena Kapuściak – POAK par Miłosierdzia Bożego Tarnobrzeg, Maria Kasak – POAK Trześn, Teresa Kwiatkowska – POAK Włostów, Janisz Gierada – POAK Modliborzyce, Anna Pobrotyn – POAK Gierczyce, Sylwia Król – POAK par. św. Jadwigi Królowej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Elżbieta Wójcik – POAK Chmielów. Delegatem do Rady KIAK został Krzysztof Pawlik – POAK Baranów Sandomierski, a do Komisji Rewizyjnej weszli: Barbara Ćmiel – POAK par Podwyższenia Krzyża w Sandomierzu, Teresa Partyka – POAK par. św. Floriana w Stalowej Woli i Stanisława Tworz – POAK Ślęzaki.                                                                                                        
           W dalszej części spotkania wziął udział Dyrektor Duszpasterstwa ks. Marek Kumor, który skierował słowo do nowo wybranego Zarządu DIAK oraz w imieniu Księdza Biskupa zaprosił wszystkich członków AK na uroczystość XX rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Sandomierzu.                                                                                                                          
          Pozostałe omówione tematy rady to: informacje o działalności DIAK między Radami, informacje o finansach, omówienie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej i poprzedzające ją nocne czuwanie sandomierskiej AK na Jasnej Górze, omówienie konkursu Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się 16 czerwca w Domu Kultury we Włostowie.            
          Spotkanie zakończyło się modlitwą i Bożym błogosławieństwem.


Warte uwagi!

Hospicjum im. Jana Pawła II Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej Diecezjia Sandomierska KSM Diecezji Sandomierskiej Nasz Włostów Akcja Katolicka Polska