Drukuj

Uroczystości 11 listopada Sobów

Posted in Wydarzenia

Parafialny oddział Akcji Katolickiej, działający przy parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Tarnobrzegu – Sobowie w roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości ojczyzny, dwustolecia diecezji sandomierskiej i pięćdziesięciolecia powstania parafii realizuje następujący program obchodów:

- od miesiąca marca trwa nowenna dziękczynna za odzyskaną niepodległość, gdzie raz w miesiącu jest wystawienie Najświętszego Sakramentu z modlitwami za ojczyznę oraz katecheza ks. proboszcza „rola świętych Polaków w historii Polski”. Nadmieniamy, że na terenie naszej parafii usytuowany jest w centralnym miejscu osiedla pierwszy w Polsce pomnik ku czci odzyskania niepodległości. 

Pomnik ten poświęcono już w czerwcu 1918 roku. W dniu flagi 2 maja odbyła się uroczysta msza św. za ojczyznę i złożono kwiaty pod pomnikiem. W dniu 3 maja zorganizowaliśmy patriotyczno – rodzinny piknik. W programie przybliżono obecnym historię powstania Konstytucji 3-go Maja, były też pieśni patriotyczne w  wykonaniu naszego chóru kościelnego i program artystyczny dzieci szkolnych. W miesiącu listopadzie po odnowieniu pomnika na zakończenie nowenny odprawiona zostanie msza św. i będą uroczystości patriotyczne środowiska. 

- podczas majowych i czerwcowych nieszporów modliliśmy się w intencji diecezji sandomierskiej, jej kapłanów i wiernych. Braliśmy liczny udział w centralnych uroczystościach w Sandomierzu. 

- w czerwcu przyszłego roku świętować będziemy 50-cio lecie powstania naszej parafii. Z tej okazji wyruszył już do wiernych obraz Matki Bożej Częstochowskiej, patronki parafii. Obraz ten jest historycznie cenny, bo ufundowany przez hrabinę Zofię Tarnowską z Zamoyskich dla nowo wybudowanej szkoły w Sobowie  w 1878 roku. oraz ten przetrwał dwie wojny światowe i modliło się przed nim pięć pokoleń mieszkańców. O dalszym programie jubileuszu parafii poinformujemy w późniejszym okresie.

Warte uwagi!

Hospicjum im. Jana Pawła II Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej Diecezjia Sandomierska KSM Diecezji Sandomierskiej Nasz Włostów Akcja Katolicka Polska