joomla
Drukuj

ZAPROSZENIE NA RADĘ DIAK

Posted in Wydarzenia

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

 

ul. Katedralna 1, 27-600  Sandomierz

 tel./fax  (0 – 15) 644-57-33

 

Sandomierz, dnia 11 kwietnia 2019 roku

 

 

 

Szanowni

Prezes i Członkowie Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

 

 

Niniejszym pragnę zaprosić Szanownych Państwa na zebranie Rady DIAK, które odbędzie się w Domu Katolickim w Sandomierzu w dniu  

25. maja 2019roku (sobota) o godz.10.00.

 

Porządek obrad Rady DIAK:

1. Modlitwa na rozpoczęcie spotkania – ks. Artur Barański.

2. Otwarcie obrad Rady DIAK:

-         powitanie, wybór prezydium posiedzenia i przekazanie prowadzenia obrad wybranemu przewodniczącemu – prezes DIAK p. Andrzej Darowski.

-    ustalenie  i przyjęcie porządku obrad Rady DIAK oraz

     zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady

     – przewodniczący obrad.

  1. Wręczenie nominacji nowym prezesom POAK-ów - prezes DIAK p. A. Darowski.
  2. Informacja o działaniach DIAK miedzy Radami – wiceprezes DIAK p. Bożena Kapuściak.
  3. W związku z końcem kadencji Zarządu DIAK, podziękowanie członkom Zarządu za dotychczasową pracę – ks. Artur Barański i prezes DIAK.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i wybory składu nowego Zarządu DIAK.
  5. Informacja o finansach POAK-ów i DIAK-u - skarbnik DIAK p. Teresa Kwiatkowska,
  6. Omówienie organizacji obchodów 20-tej rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Sandomierzu - 9. czerwca 2019r.
  7. Omówienie Ogólnopolskiej Pielgrzymki Akcji Katolickiej i nocnego czuwania Akcji Katolickiej na Jasnej Górze - 7-8. czerwca 2019r.
  8. Sprawy różne.

 

Andrzej Darowski   

                                                                   

 Prezes Zarządu DIAK
кредит
wow
снегоход