Drukuj

Zaproszenie na I KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Posted in Wydarzenia

2017-2021 Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZAPROSZENIE

Na I Diecezjalny Konkurs Pieśni Patriotycznej "Śpiewam mojej Ojczyźnie"

16 czerwca 2019 r. o godz. 17.00

w Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie

 

Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie” jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25.05.2019 r.

Zwycięzca będzie reprezentował Diecezję Sandomierską podczas Koncertu Patriotycznego w Zamku Królewskim w Warszawie

Informacje dotyczące organizowanego Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Organizatora http://www.aksandomierz.com/

 

Serdecznie zapraszamy!!!!

 

REGULAMIN

Wstęp

Wychowanie patriotyczne należy do ważnych zadań podejmowanych przez Akcję Katolicką w Polsce. W związku z programem na lata 2017 – 2021 w których obchodzimy Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej serdecznie zaprasza przedstawicieli wskazanych przez Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej na Diecezjalny Konkurs Pieśni Patriotycznej do Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie.

 Organizatorzy 

Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie” jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej.

Idea Koncertu

1. Wyłonienie artysty reprezentującego Diecezję Sandomierską na szczeblu krajowym podczas Ogólnopolskiego Koncertu Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie” na Zamku Królewskim w Warszawie.

2. Popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej przez dzieci, młodzież
i dorosłych.

3. Pogłębianie miłości do Ojczyzny szczególnie u młodego pokolenia Polaków.

4. Włączenie się w obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Wykonawcy

 1. W Konkursie mogą wziąć udział: soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne oraz chóry (w różnych grupach wiekowych).
 2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia dwóch utworów.
 3. Podczas występu Wykonawca może korzystać z własnego akompaniamentu, podkładów muzycznych, śpiewać a’capella.
 4. Wymagane jest pamięciowe (z wyjątkiem prezentacji wielogłosowych – chóry) wykonanie utworów w języku polskim.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do odświętnego ubioru z elementem patriotycznym
  (np. rozetka). Jednocześnie dopuszcza się strój nawiązujący do treści prezentowanych utworów.

Zgłoszenia 

 1. Reprezentanta parafii na Diecezjalny Konkurs Pieśni Patriotycznej zgłaszają Parafialne Odziały Akcji Katolickiej (POAK), przesyłając kartę zgłoszenia (wzór
  w załączeniu). Osoba zgłaszająca odpowiedzialna jest za przekazanie Wykonawcy informacji od Organizatora.
 2. Zgłoszenie należy przesłać:

 

listownie na adres: Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiejul. Katedralna 1, 27-600 Sandomierz

pocztą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25.05.2019 r.
 2. Ostatecznego wyboru reprezentanta diecezji dokona Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wraz z Radą Artystyczną.

Do Konkursu nie mogą przystąpić Wykonawcy poprzedniej edycji.

3.Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez Wykonawców Konkursu (w tym także przez rodziców lub prawnych opiekunów osób niepełnoletnich), na publikację i przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych oraz zdjęć na potrzeby Konkursu (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 Nr 101 pozycja 926 ze zm.).

 1. Informacje dotyczące organizowanego Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Organizatora.

Termin i miejsce

 1. Diecezjalny Konkurs Pieśni Patriotycznej organizowany jest w niedzielę, 16.06.2019r.
 2. Koncert rozpocznie się o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie.

Nagrody 

1..Zwycięzca będzie reprezentował Diecezję Sandomierską podczas Koncertu Patriotycznego na Zamku Królewskim w Warszawie.

2. Każdy Wykonawca otrzyma dyplom.

Uwagi dodatkowe

 1. Organizatorzy zapewniają obsługę akustyczną, nagłośnienie.
 2. Dla Wykonawców przewidziany jest drobny poczęstunek.
 3. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i pobytu.
 4. Dzieci i młodzież biorąca udział w wydarzeniu pozostaje pod opieką rodziców lub opiekunów.
 5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga ostatecznie Organizator.
 6. Diecezjalny Konkurs Pieśni Patriotycznej ma charakter cykliczny i będzie kontynuowany co roku.

——————————

DIECEZJALNY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
„Śpiewam mojej Ojczyźnie”

KARTA ZGŁOSZENIA
(solista, zespół, chór)*

IMIĘ I NAZWISKO Wykonawcy lub NAZWA zespołu, chóru
………………………………………………………..……………………………………….…

KATEGORIA WIEKOWA SOLISTY/ZESPOŁU/CHÓRU: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia, dorośli*

LICZBA OSÓB w przypadku zespołu, chóru
…………………………………………………
OPIEKUN, DYRYGENT (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..….………
……………………………………………………………………………………

REPERTUAR –TYTUŁ UTWORU oraz AUTOR TEKSTU lub KOMPOZYTOR

1. ………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………

PODKŁAD MUZYCZNY – CD, mp3, własne instrumenty, a cappella*

ZGŁASZAJĄCY: PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ ………………….

…………………………………………………………………………………………………

DANE KONTAKTOWE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Akcję Katolicką Diecezji Sandomierskiej dla celów organizacji Koncertu Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie”.

Warte uwagi!

Hospicjum im. Jana Pawła II Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej Diecezjia Sandomierska KSM Diecezji Sandomierskiej Nasz Włostów Akcja Katolicka Polska