Drukuj

Protokół Komisji Skrutacyjnej

Super User. Posted in Uncategorised

Protokół Komisji Skrutacyjnej 

z przeprowadzenia głosowania w sprawi wyboru  Zarządu POAK

  

    1. Komisja Skrutacyjna w składzie:
 1. Przewodniczący .....................................................
 2. Wiceprzewodniczący..............................................
 3. Sekretarz.................................................................

 

stwierdza, że w Walnym Zebraniu Członków POAK Parafii …………………...... uczestniczyło  …………. członków, co stanowi kworum wystarczające do podejmowania wiążących uchwał.

 

    2. W wyborach Zarządu  POAK zgłoszono w kolejności alfabetycznej następujących kandydatów:
 1. ………………………………….
 2. ………………………………….
 3. ………………………………….
 4. ………………………………….

 

 

  

    5. Komisja stwierdza, że następujący kandydaci uzyskali kolejno wymaganą  liczbę głosów i zostali wybrani do zarządu POAK:

 1. ………………………………….
 2. ………………………………….
 3. ………………………………….

   
    Na tym protokół zakończono.                      

 


    Podpisy członków Komisji:

 1. ……………………………..
 2. ……………………………..
 3. ……………………………..Warte uwagi!

Hospicjum im. Jana Pawła II Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej Diecezjia Sandomierska KSM Diecezji Sandomierskiej Nasz Włostów Akcja Katolicka Polska