Drukuj

Prośba o Nominację Prezesa

Super User. Posted in Uncategorised

Prośba do Biskupa o Nominację Prezesa


Ekscelencjo, Najczcigodniejszy Księże Biskupie
 

 

          Na podstawie Art. 42 pkt 1 statutu Akcji Katolickiej w Polsce zwracam się z uprzejmą prośbą o nominowanie prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

 

   Wybór Kandydata/ów:

 

  1.  ...................
  2.  ...................          
  3.  ...................

 

Osoba/y przedstawiona/e do nominacji spełnia/ją warunki konieczne do pełnienia funkcji prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, o których mówi Art. 6 i Art. 7 pkt 3 Statutu Akcji Katolickiej w Polsce.

 

 

                                                                                 Z wyrazami szacunku                                                                                  

                                                                      
Ks. Artur BarańskiWarte uwagi!

Hospicjum im. Jana Pawła II Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej Diecezjia Sandomierska KSM Diecezji Sandomierskiej Nasz Włostów Akcja Katolicka Polska