Drukuj

Dokumenty Synodalne

Super User. Posted in UncategorisedDOKUMENTY DOTYCZ
ĄCE AKCJI KATOLICKIEJ

DO III SYNODU DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ

 

Duszpasterstwo Akcji Katolickiej

 • Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (Por. KK, n 33; DM, n 15).
 • Instytut ten opiera swoja działalność na Piśmie św., nauczaniu Kościoła, wskazaniach Papieża, Konferencji Episkopatu Polski i jej programach duszpasterskich. Nawiązuje też do swego przedwojennego dorobku, doświadczeń i osiągnięć oraz do wzorców osobowych, takich jak bł. Franciszek K. Starowieyski. Podejmując dzieło nowej ewangelizacji stara się odczytać znaki czasu i wychodzić naprzeciw współczesnym wyzwaniom. Akcja Katolicka pogłębia formacje chrześcijańską swoich członków i przysposabia ich do misji apostolskiej w świecie. Współpracuje też z innymi stowarzyszeniami i ruchami katolickimi, zarówno na płaszczyźnie parafialnej jak i diecezjalnej ( Kan.317& 4 KPK ).
 • Akcja Katolicka działa na podstawie statutu nadanego przez Konferencję Episkopatu Polski i posiada osobowość prawną w Rzeczpospolitej Polskiej ( Rozporządzenie Ministra z dnia 19 VIII 1996 roku).
 • W diecezji AK działa pod zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego, który mianuję Diecezjalnego Asystenta Kościelnego, jak również spośród trzech kandydatów, wybranych na Radzie DIAK, Prezesa.
 • Pierwszym patronem AK w Polsce od roku 2017 jest św. Jan Paweł II, a drugim św. Wojciech. Akcji Katolickiej diecezji sandomierskiej bp Krzysztof Nitkiewicz w roku 2012 nadał patrona bł. Wincentego Kadłubka.
 • Patronalną uroczystością AK jest – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Synod zachęca, aby uroczystość ta była szczególnie akcentowana w parafiach.
 • W diecezji strukturę organizacyjną tworzą: Rada DIAK, Zarząd DIAK i Komisja Rewizyjna (Statut AK, art. 23).
 • Parafialny Oddział AK, który może składać się z członków zwyczajnych i wspierających, powołuje i zatwierdza Zarząd DIAK (Statut AK, art. 11) . Zaleca się, aby wybierani członkowie do wspólnoty AK byli dobrze ukształtowani religijnie i przeszli wymaganą statutowo formację. Obowiązek wyboru spada na asystenta parafialnego.
 • Asystentem AK działającej w parafii jest proboszcz, lub wyznaczony przez proboszcza wikariusz. Asystent parafialny powinien brać udział we wszystkich organizowanych uroczystościach i działaniach AK, zarówno diecezjalnych jak i parafialnych, jak również w corocznym spotkaniu asystentów.
 • Zaleca się comiesięczne spotkanie formacyjne w parafii z obecnością asystenta parafialnego, udział prezesa POAK w Radach DIAK, oraz udział w organizowanych dla wszystkich członków AK dniach skupienia, rekolekcjach, nocnych czuwaniach, pielgrzymkach i sympozjach okolicznościowych.
 • Akcja Katolicka może prowadzić działalność: oświatowo-wychowawczą, kulturalną, naukową, charytatywną, w zakresie ochrony zdrowia, turystyczno-sportową i gospodarczą (por. Statut AK, art. 10). Synod zachęca do angażowania się wszystkich POAK w tych działaniach.                                                                    

                                        

      Dokumenty przygotowali Asystent Kościelny ks. Artur Barański i Zarząd DIAK

Drukuj

Bł. Wincenty Kadłubek

Super User. Posted in Uncategorised

Bł. Wincenty Kadłubek
 

Bp. Krzysztof Nitkiewicz ordynariusz diecezji sandomierskiej w roku 2014 patronem Akcji Katolickiej naszej diecezji mianował bł. Wincentego Kadłubka.

          Błogosławiony Wincenty Kadłybek urodził się w roku 1161 w Karwowie koło Opatowa w parafii Włostów gdzie przyjął chrzest święty. Po odbyciu studiów w Bolonii i Paryżu powrócił do Polski. Opisał dzieje narodu w Kronice Polskiej. Od roku 1194 do 1208 był biskupem krakowskim. Resztę życia spędził u cystersów w Jędrzejowie, gdzie zmarł 8 marca 1223 roku w opini świętości. Beatyfikował Wincentego w roku 1764 papież Klemens XIII. W roku 1962 wszczęto proces kanonizacyjny.

Drukuj

Święty Jan Paweł II

Super User. Posted in Uncategorised


Św. Jan Paweł II

 

          Dnia 22 października 2018 roku w liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II, podczas uroczystej Eucharystii, sprawowanej przez metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza, arcybiskupa Józefa Michalika, biskupa Mirosława Milewskiego oraz diecezjalnych asystentów stowarzyszenia, w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, uroczyście proklamowano papieża Polaka patronem Akcji Katolickiej w Polsce.

Warto pamiętać że o Akcję Katolicką upomniał się sam Jana Pawła II, który 12 stycznia 1993 roku, zaapelował do biskupów polskich przybyłych do Watykanu z wizytą Ad limina Apostolorum, o reaktywację AK. Papież mówił wtedy, że „W kościele wybiła dzisiaj godzina laikatu (...). Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba, więc by na nowo ożyła”.

Drukuj

Święty Wojciech

Super User. Posted in Uncategorised

  Św. Wojciech

  Papież Pius XI w 1928 roku powołał stowarzyszenie świeckich Akcję Katolicką wybierając, jako patrona św. Wojciecha Bpa.

          Święty Wojciech urodził się około 956 roku w czeskich Libicach. Pochodził z możnego rodu Sławnikowiców.  Jego babka była siostrą króla Niemiec, Henryka 1.Kształcił się w Magdeburgu u arcybiskupa Adalberta.  Zafascynowany tą postacią, przy bierzmowaniu przyjął jego imię. W 983 roku został biskupem Pragi. Warunkowo zwolniony z urzędu przez papieża Jana XV, wstąpił do benedyktynów, których sprowadził do Czech. Za namową cesarza Ottona III postanowił podjąć działalność misyjną. W 996 roku przybył do Polski, a następnie do Prus. 23 kwietnia 997 roku zginął śmiercią męczeńską w okolicach Świętego  Gaju. Bolesław Chrobry wykupił jego cało od pogan i uroczyście pochował w Gnieźnie. W 999 roku papież Sylwester II wpisał go do katalogu świętych. Jest głównym patronem Polski.Drukuj

MODLITWA CODZIENNA

Super User. Posted in Uncategorised

Codzienna modlitwa członka Akcji Katolickiej.            Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała - Kościoła świętego. Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa. Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobre Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny. Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku sektor kultury i życia publicznego. Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty, mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego.
Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.Ks. Artur Barański

Warte uwagi!

Hospicjum im. Jana Pawła II Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej Diecezjia Sandomierska KSM Diecezji Sandomierskiej Nasz Włostów Akcja Katolicka Polska