Drukuj

Informacje o AK

Super User. Posted in Uncategorised

INFORMACJE O DIECEZJALNYM INSTYTUCIE AKCJI KATOLICKIEJ

 


POAK – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

 

 

 1. Akcja katolicka
 • - Akcja Katolicka jest organizacją kościelną, której celem jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. 
        2. Zakładanie POAK.
 • - Aby powstał oddział należy ze wspólnoty parafialnej wybrać odpowiednie osoby. Muszą to być osoby o nienagannej opinii społecznej, głębokiej wiary i pragnący służyć Bogu i człowiekowi.
 • - Oddział powinien liczyć przynajmniej 7 osób
 1. Wybiera się Zarząd w skład, którego wchodzi:
 • - Prezes
 • - w-c Prezes
 • - Skarbnik

        Zarząd Parafialny - zatwierdza Zarząd DIAK, Prezesa zatwierdza Biskup, Członków POAK zatwierdza Zarząd DIAK.

        3. Obowiązki Zarządu

 •  - Prezes koordynuje całością Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, współpracuje z Asystentem POAK, którym jest miejscowy proboszcz, lub kapłan wyznaczony przez proboszcza, zwołuje spotkania, bierze udział w Radzie DIAK (Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej),     ma bezpośredni kontakt z Asystentem AK i Zarządem DIAK, informuje za pomocą listów e-mail lub telefonu o działalności POAK; pomaga przygotowywać uroczystości parafialne, przygotowuje sprawozdanie z działalności POAK.
 •  - w-c Prezes zastępuje Prezesa we wszystkich funkcjach, prowadzi księgowość, pisze protokół ze spotkań, wraz z Prezesem przygotowuje sprawozdanie roczne: merytoryczne i finansowe.
 •  - Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe.

        4. Finanse

 •  - każdy nowy członek AK składa 15 zł wpisowego (na legitymacje członka AK)
 •  - członkowie zobowiązani są do składek w kwocie 2.50 zł miesięcznie (50 gr. przekazane jest do Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, a pozostała kwota zostaje w Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej na utrzymanie biura, na materiały formacyjne i biurowe i inne cele.
 •  - pieniądze te wpłacane są za pomocą podanego konta lub na spotkaniach Rady DIAK
 •  - Bank Spółdzielczy w Sandomierzu Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej 
 •  - 88 9429 0004 2001 0000 2903 0001

        5. Spotkania

 •   - POAK powinny spotykać się: przynajmniej raz w miesiącu. W spotkaniu tym powinien być obecny Asystent parafialny i wszyscy członkowie. Spotkanie powinno mieć charakter duchowy (np. Msza święta, lub inne Nabożeństwo z wygłoszoną konferencją zgodnie z materiałami pomocniczymi) i charakter roboczy (spotkanie powinno być prowadzone przez Prezesa lub innego członka AK: podczas spotkania planowane są wszelkie inicjatywy i prace na najbliższy miesiąc, Prezes zdaje relacje z spotkań Rady DIAK)
 •   - Rada DIAK. Rada jest organizowana 4 razy w roku w Sandomierzu lub innym ustalonym przez Zarząd DIAK miejscu. Biorą w niej udział Prezesi PAOK lub wyznaczone przez nich osoby.
 •   - Dni Skupienia. Odbywają się trzy razy w roku: w okresie Adwentu, Wielkiego Postu i w ostatni weekend sierpnia. W spotkaniu tym mogą brać udział wszyscy członkowie POAK.

       6. Zaplecze POAK

 •   - Akcja Katolicka ma swoje zaplecze, którym są osoby sympatyzujące, uczestniczące w spotkaniach, wspierające modlitwą i działalnością, ale w pełni niezrzeszone.

       7. Dokumenty

 •   - Przy zakładaniu oddziału potrzebne są: Wniosek o powołaniu POAK, Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru  Zarządu POAK, Prośba skierowana do Biskupa o nominację Prezesa.
 •   - Każdy nowy członek AK wypełnia Deklaracje członkowską, do której dołącza 2 zdjęcia.

        8. Więcej informacji: w Biuletynie DIAK Sandomierz i na stronie www. aksandomierz.org

        9. O powstawaniu nowego POAK proszę informować telefonicznie lub e-mail

 • - ks. Artur Barański
 • - nr. tel: 697 720 529
 • - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

Asystent DIAK w Sandomierzu                                            Prezes DIAK w Sandomierzu
                                                                                               Andrzej Darowski

Ks. Artur Barański


Warte uwagi!

Hospicjum im. Jana Pawła II Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej Diecezjia Sandomierska KSM Diecezji Sandomierskiej Nasz Włostów Akcja Katolicka Polska